AANPLANTEN EN GRONDBEWERKING

Als u jarenlang plezier wil hebben van uw aanplanting moet u een degelijke grondbewerking voorzien. Dit is essentieel om een goede bodemstructuur te bekomen. Het bewerken van de grond dient te gebeuren bij voldoende droge weersomstandigheden. Door het betreden van te natte grond kan structuurbederf optreden en komt er te weinig zuurstof bij de wortels. Door het diep spitten van uw perceel worden storende grondlagen doorbroken en kunnen de wortels voldoende groeien. In bestaande tuinen en bij beperkte aanplanting is het meestal niet nodig om een diepe grondbewerking uit te voeren.

Na het spitten kan u best het humusgehalte van de grond verhogen door toevoeging van groencompost of potgrond. Gemiddeld heeft u hiervan 2 à 3 m³ nodig per are (100m²), afhankelijk van de aard van de grond. Bij te zure grond (lage PH) kan u best zeewierkalk toevoegen aan een dosis van 10 à 15 kg/are. Door de kalkbemesting wordt de bodemstructuur verbeterd en zal de Buxus ,die kalkminnend is, beter groeien.

Het tijdstip van aanplanten hangt af van het type van plant. Planten met kluit  kan u planten van oktober tot mei en planten in container (potgekweekt) kan u gans het seizoen aanplanten. Wel dient u op volgende zaken te letten:

PLANTEN MET BLOTE WORTEL

De wortels mogen nooit uitdrogen. U dient deze ten allen tijde beschermen met folie (zeker bij transport) en direct te planten of in te kuilen. Dit inkuilen gebeurt door de volledige bundel in te graven in de grond zodat u deze op een later tijdstip kan planten.

PLANTEN MET KLUIT OF DRAADKLUIT

De kluiten en wortels mogen nooit uitdrogen en dienen beschermd te worden tegen slechte weersomstandigheden door afdekken of inkuilen. Ook tijdens het transport moeten de planten afgedekt worden om beschadiging van het wortelgestel te voorkomen. De gaaslap welke rondom de kluit zit, hoeft u niet te verwijderen. De wortels zullen er probleemloos door groeien en de gaaslap en/of draadkluit verteert grotendeels in de grond.

PLANTEN IN CONTAINER (POTGEKWEEKT)

Deze kunnen het ganse jaar door geplant worden zonder risico. Wel zal u in de zomerperiode overvloedig moeten gieten de eerste dagen na het planten.

TIP: Na het planten 1 keer goed gieten zorgt ervoor dat de grond mooi aansluit aan de wortels.

Buxus in pot

Potgrond:

Buxus in potten vragen een degelijke buxuspotgrond met voldoende structuur zodat de wortels niet wegrotten in de winterperiode. Bij het inpotten is een goede afwatering onderaan de pot ook van groot belang. Bij twijfel kan u enkele extra gaten  boren.

Verpotten:

In principe kan Buxus 3 jaar in dezelfde pot blijven staan bij gebruik van een hoogwaardige potgrond. Na 3 jaar of wanneer de groei achteruit gaat, moet u gaan verpotten. Dit kan door de plant in een grotere pot te zetten. Het is best om de oude potkluit wat  los te maken zodat er een goed contact met de nieuwe potgrond ontstaat.
Indien u de plant in dezelfde pot wilt houden, zal u wortelsnoei moeten toepassen. Dit kan door met een oude handzaag of mes enkele inkepingen te maken in de kluit zodat u in de vrijgekomen holtes nieuwe potgrond kan toevoegen.

Na het verpotten goed aangieten en nieuwe bemesting toevoegen.

Watergeven

Zonder water is er geen leven en dit geldt ook voor uw Buxusplanten. Enkele beregeningsbeurten tijdens droge periodes maken wel degelijk verschil.  De juiste hoeveelheid water hangt af van verschillende factoren zoals aard van de grond, planten in pot en uiteraard de weersomstandigheden.  Planten in pot hebben meer water nodig dan planten in de tuin. Buxus en ander groenblijvende planten in pot hebben ook in de winter regelmatig water nodig omdat de verdamping blijft doorgaan via het groene blad.

Als basisregels kan u volgende zaken aanhouden:

Planten in de tuin:
In droge periodes: 1 x week voldoende gieten

Tip: Aanleg van een druppelbevloeingssysteem is efficiënter en milieuvriendelijker dan beregening met sproeiers.

Planten in pot:
zomerperiode: elke dag watergeven, eventueel via een automatisch druppelsysteem.
lente en herfst: 2x/week watergeven, behalve bij zware regen
winterperiode: 1x/week, pot vochtig houden, niet te nat.

Tip: Een onderschaal onder de pot is handig in de zomer omdat u zo wat waterreserve heeft. In de winter moet u de schaal verwijderen.